ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรป

          1. ทำเลที่ตั้ง ทวีปยุโรปตั้งอยู่ในระหว่างละติจูดที่ 36 – 71 องศาเหนือ ซึ่งอยู่เหนือเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ ทำให้ทวีปยุโรปมีอากาศอบอุ่น อย่างไรก็ตาม พื้นที่บางส่วนของทวีปตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลขึ้นไป จึงมีอากาศหนาวเย็นและมีธารน้ำแข็งอยู่ในพื้นแผ่นดินเป็นจำนวนมาก

          2. ลมประจำ ทวีปยุโรปมีลมประจำตะวันตกซึ่งพัดจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเข้ามาสู่ฝั่ง ทำให้มีฝนมากตามบริเวณด้านตะวันตกของทวีป ส่วนบริเวณทางเหนือมีลมขั้วโลกนำความหนาวเย็นมาให้ ในฤดูหนาวบริเวณทางตอนเหนือของทวีปยุโรปจึงมีหิมะปกคลุมและอากาศหนาวเย็น

          3. การวางตัวของเทือกเขา เทือกเขาส่วนใหญ่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ จึงไม่กีดขวางทางลมตะวันตก ทำให้ลมตะวันตกนำความชุ่มชื้นจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าไปในภาคพื้นทวีปได้ทั่วถึง

          4. ระยะห่างจากทะเล ทวีปยุโรปมีที่ตั้งติดทะเลและมหาสมุทร 3 ด้าน คือ มหาสมุทรอาร์กติกทางด้านทิศเหนือ มหาสมุทรแอตแลนติกทางด้านตะวันออก และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านทิศใต้ ทำให้ดินแดนต่างๆในภาคพื้นทวีปได้รับอิทธิพลความชุ่มชื้นจากทะเลและมหาสมุทรอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่แตกต่างกันมากนัก

          5. กระแสน้ำในมหาสมุทร บริเวณชายฝั่งตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปมีกระแสน้ำแอตแลนติกเหนือ ซึ่งเป็นกระแสน้ำอุ่นไหลเข้าสู่บริเวณชายฝั่ง ทำให้ประเทศสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์ และนอร์เวย์มีอากาศอบอุ่นตลอดปี

ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป  

          ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรปโดยรวมเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเย็นและอบอุ่นชื้น ลักษณะภูมิอากาศจะแตกต่างกันไปตามละติจูดและความสูงของพื้นที่ โดยพื้นที่ของยุโรปตอนเหนือซึ่งอยู่บริเวณละติจูดสูงใกล้ขั้วโลก จะมีอากาศหนาวเย็นและมีอุณหภูมิต่ำมาก บางช่วงถึงติดลบ ส่วนด้านตะวันตกของทวีปซึ่งอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และส่วนที่อยู่ละติจูดต่ำลงมาจะมีอากาศอบอุ่นกว่า  เนื่องจากได้รับอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทร ส่วนด้านทิศตะวันออกของทวีปจะได้รับอิทธิพลของอากาศหนาวเย็นบริเวณขั้วโลก ขณะเดียวกันทางด้านทิศใต้จะได้รับอิทธิพลของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทำให้เกิดภูมิอากาศเฉพาะแบบเมดิเตอร์เรเนียนขึ้น สำหรับบริเวณพื้นที่เทือกเขาสูงและบริเวณพื้นที่อ่าวก็จะมีภูมิอากาศแตกต่างกันออกไป ซึ่งภูมิอากาศในทวีปยุโรป สามารถแบ่งออกเป็น 6 เขต ดังนี้

1. ภูมิอากาศแบบทุนดรา

          ได้แก่ บริเวณแคบๆทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย และเขตอาร์กติกของสหพันธรัฐรัสเซีย ลักษณะอากาศในเขตนี้ ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดเป็นเวลานาน ฤดูร้อนอุณหภูมิจะอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ได้รับหยาดน้ำฟ้าน้อย ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของหิมะ ไม่มีเดือนใดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวหิมะจะตกหนักมาก น้ำในแม่น้ำและทะเลสาบจะจับตัวเป็นน้ำแข็ง                                  ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ ไม่มีไม้ยืนต้น พืชพรรณส่วนมากเป็นพวกมอสส์และตะไคร่น้ำ แต่ในฤดูร้อนจะมีไม้ดอกเล็กๆ เช่น ดอกอาร์กติก วิลโลว์ ป๊อปปี้ เป็นต้น ขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่แต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆ

2. ภูมิอากาศแบบกึ่งอาร์กติก 

          ได้แก่ บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ และภาคเหนือของรัสเซีย เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทะเลน้อย ในฤดูหนาวอากาศจึงหนาวเย็นมากและยิ่งหนาวเพิ่มขึ้นเมื่อลึกไปทางตะวันออกของทวีป มีระยะเวลาที่อุณหภูมิอยู่ระดับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนานถึง 6 เดือน ฤดูร้อนอากาศจะอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ได้รับปริมาณหยาดน้ำฟ้าปานกลาง ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของหิมะ              ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้สน (ภาษารัสเซีย เรียกว่า ป่าไทกา) ต้นไม้มีใลเล็กแคบ ลำต้นตรง กิ่งสั้น ใบจะแผ่ทางด้านล่างเรียวขึ้นไปทางด้านบนเหมือนรูปกรวย อาทิ ต้นเฟอร์ สปรูซ ลาซ เฮมล็อก ไพน์ ซีควอย เป็นต้น

3. ภูมิอากาศเขตหนาวแบบชื้นภาคพื้นทวีป

          ได้แก่ บริเวณยุโรปตะวันออก พื้นที่แถบประเทศโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย โรมาเนีย ตอนใต้ของรัสเซีย ลักษณะอากาศในเขตนี้ ฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นจัดเป็นระยะเวลานาน มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนานถึง 4 เดือน ฤดูร้อนอากาศเย็น ในฤดูร้อนจะมีฝนตก             ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ มีทั้งต้นไม้ประเภทไม่ผลัดใบและผลัดใบ โดยในช่วงฤดูร้อน ต้นไม้จะเขียวชอุ่มเบ่งบานเต็มที่ เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีและสลัดใบทิ้ง ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีคามสำคัญใขเขตภูมิอากาศเช่นนี้ ได้แก่ ต้นเอล์ม แอชเบิร์น และโอ๊ก นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนก็จะเป็นทุ่งหญ้า เช่น ทางตะวันออกของเบลารุส เป็นต้น

4. ภูมิอากาศอบอุ่นแบบชื้นภาคพื้นทวีป                                                                                 

           ได้แก่ บริเวณที่ราบใหญ่ตอนกลางของทวีป พื้นที่ประเทศฝรั่งเศสด้านตะวันออก พื้นที่ประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ทางเหนือของอิตาลี เขตภูมิอากาศแบบนี้แผ่ปกคลุมอยู่ระหว่างเขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรทางด้านตะวันตกกับเขตภูมิอากาศภาคพื้นทวีปทางด้านตะวันออก โดยได้รับอิทธิพลจากทะเลและลมประจำตะวันตกน้อย ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ส่วนใหญ่ฝนจะตกในช่วงฤดูร้อน                                    ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้ในเขตอบอุ่น ทั้งป่าผลัดใบและป่าไม้สน โดยพื้นที่ที่เป็นภูเขาและที่สูง จะมีต้นเฟอร์ สปรูซ สาช ส่วนในเขตพื้นที่ราบจะมีต้นโอ๊ก บีช เมเปิล ซีดาร์ ฮิกคอรี    วอลนัท เป็นต้น

5. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทร

          ได้แก่ บริเวณชายฝั่งตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ประกอบด้วย หมู่เกาะบริติช ชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เดนมาร์ก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และคาบสมุทรไอบีเรีย ลักษณะของอากาศในเขตนี้ คือ มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทะเลและลมประจำตะวันตก ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น มีหิมะตก ฤดูร้อนอากาศอบอุ่น                                                                    ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ เขตนี้มีป่าไม้ขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เพราะได้รับปริมาณ้ำฝนมาก โดยจะมีทั้งป่าผลัดใบ และไม้สน ไม้สำคัญ เช่น บีช เอช ซิกมอร์ โอ๊ก ซีดาร์ สปรูซ ลาช เฮมล็อก เฟอร์ เป็นต้น

6. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

          ได้แก่ พื้นที่ทางใต้ของประเทศฝรั่งเศส พื้นที่ประเทศสเปน โปรตุเกส คาบสมุทรอิตาลี ชายฝั่งของคาบสมุทรบอลข่าน และบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ลักษณะของภูมิอากาศในเขตนี้ อากาศจะอบอุ่นจนถึงร้อน มีฝนตกในฤดูหนาว                                                       ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ  ประกอบไปด้วยต้นไม้เตี้ยๆ เป็นไม้เนื้อแข็ง มีใบเล็กแข็ง สีเทาแกมเขียว พืชที่สำคัญ เช่น ต้นคอร์กโอ๊ก โอ๊ก มะกอก พืชสกุลส้ม ซีดาร์ ไม้พุ่มแคระ ที่เรียกว่า มากีส์ เป็นต้น

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s