ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป                                                                                               

          ทวีปยุโรปมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่เทือกเขาสูง ที่ราบสูง ที่ราบรวมถึงชายฝั่งและหมู่เกาะ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรปสามารถแบ่งออกเป็นเขตใหญ่ ๆ ได้ 4 เขต ดังนี้

1. เขตหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือ

          เขตหินเก่าภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ ซึ่งถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจนสึกกร่อนและพังทลาย กระทั่งกลายเป็นที่ราบสูง ทางตอนเหนือบริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ได้แก่ เทือกเขาสแกนดิเนเวีย และหมู่เกาะบริติช เช่น เทือกเขาเชอเลน ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียและเทือกเขาแกรมเพียน ในสกอตแลนด์ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีลักษณะชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่งเป็นอ่าวแคบ ๆ ขนาดเล็กที่มีน้ำลึกและเว้าลึกเข้าไปในแผ่นดินหรือภูเขาที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ซึ่งเรียกว่า ฟยอร์ด ( Fjord ) จำนวนมาก และพบมากในประเทศนอร์เวย์ และแคว้นสกอตแลนด์ ลักษณะภูมิประเทศสำคัญในเขตนี้ ได้แก่ เทือกเขาอูราล พรมแดนธรรมชาติระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย เป็นเทือกเขายุคหินเก่าเช่นกัน แต่มีความสูงไม่มากนัก เนื่องจากถูกการกัดกร่อนมาเป็นเวลานาน

2

2. เขตที่ราบใหญ่ตอนกลาง                                                                                                           

          เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง เป็นที่ราบที่กว้างขวางที่สุดของทวีปยุโรป โดยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทางตอนใต้ของสหราชอาณาจักร ผ่านมาทางด้านตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือของประเทศเยอรมนี โปแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  ที่ราบใหญ่ภาคกลางเป็นเขตที่มีความสำคัญมากที่สุดทางด้านเศรษฐกิจของทวีปยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร  และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งนี้เพราะเป็นที่ราบใหญ่ การคมนาคมสะดวกสบาย การขนส่งรวดเร็ว อีกทั้งยังมีแม่น้ำที่สำคัญๆ ไหลผ่านที่ราบนี้หลายสาย ได้แก่ แม่น้ำเซน แม่น้ำไรน์  แม่น้ำลัวร์ แม่น้ำดานูบ แม่น้ำสชวิสตูลา แม่น้ำโวลกา แม่น้ำเอลเบ แม่น้ำโอเดอร์                 และแม่น้ำวิสทูลา ทำให้มีดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ตอนเหนือของที่ราบใหญ่ภาคกลาง ประกอบด้วยเปลือกโลกยุคหินเก่าที่มีอายุมากที่สุด  เรียกว่า บอลติกชีลด์ ( Baltic Shield )  ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเลบอลติก ในประเทศฟินแลนด์ สวีเดน และบางส่วนของนอร์เวย์

jiab

3. เขตที่ราบสูงตอนกลาง                                                                                                              

          เขตที่ราบสูงภาคกลาง เป็นที่ราบสูงหินเก่าที่มีอายุประมาณ 200 ล้านปี เดิมดินแดนนี้เป็นภูเขาสูงมาก่อน ต่อมาเกิดการสึกกร่อนพังทลายกลายเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาเตี้ยๆกระจัดกระจายอยู่เป็นตอนๆ  ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปจากแนวทิศตะวันตกไปตะวันออก ที่ราบสูงที่สำคัญ ได้แก่      ที่ราบสูงเมเซตา ในภาคกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย  ที่ราบสูงตอนกลางของฝรั่งเศสที่ เรียกว่า มัสซิฟ ซองตรัล ( Massif Central )  ที่ราบสูงทางภาคกลางและภาคใต้ของเยอรมนี เรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ ( Black Forest ) หรือป่าดำ ในเขตที่ราบสูงของประเทศเยอรมนี เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำดานูบ และที่ราบสูง โบฮีเมีย ( Bohemia ) อยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวัก

8

4. เขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้                                                                                                           

          เขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้ เป็นเทือกเขาหินใหม่ที่มีความสูงชัน เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลกในยุคหลังสุด ทำให้แผ่นดินยกตัวสูงขึ้นเป็นภูเขาขนาดใหญ่มีอายุใกล้เคียงกับเทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นเขตหินใหม่ที่เปลือกโลกยังไม่สงบตัว ทำให้เกิดปรากฎการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ดังเช่นภูเขาไฟวิสุเวียส ภูเขาไฟเอตนา ที่ปรากฏในประเทศอิตาลี โครเอเชีย บอสเนีย แอลเบเนีย กรีซ  เป็นต้น ลักษณะของภูเขาโดยส่วนใหญ่จะมียอดแหลมซึ่งเกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็ง เทือกเขาในเขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้ ได้แก่ เทือกเขาพีเรนีสซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างฝรั่งเศสกับสเปน เทือกเขาแอลป์ซึ่งมีแนวจากตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ผ่านเข้าไปในสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย และภาคเหนือของสโลวีเนีย ยอดเขาสำคัญในเขตนี้ซึ่งเป็นที่รู้จัก คือ ยอดเขามองต์บลังค์ ( Mont Blanc ) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ด้านที่ติดต่อกับประเทศอิตาลี สูง 4,810 เมตร ส่วนในคาบสมุทรอิตาลีมีเทือกเขาแอปเพนไนท์ เป็นเทือกเขาที่วางตัวทางตอนกลางของประเทศอิตาลีในคาบสมุทรบอลข่าน มีเทือกเขาไดนาริกแอลป์ นอกจากนี้ยังเทือกเขาคอเคซัส อยู่ระหว่างทะเลดำกับทะเลแคสเปียน

7

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ลักษณะภูมิประเทศ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s