ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตติดต่อ

europe     ที่ตั้ง 

          ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่ต่อเนื่องเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับทวีปเอเชีย คล้ายเป็นคาบสมุทรหนึ่งของทวีปเอเชีย จึงมีชื่อเรียกรวมกันว่า ยูเรเชีย (Eruasia) ทวีปยุโรปตั้งอยู่ค่อนไปทางขั้วโลกเหนือ ระหว่างละติจูดที่ 36 องศาเหนือ – 71 องศาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที่ 9 องศาตะวันตก – 66 องศาตะวันออก มีจุดเหนือสุดอยู่ที่แหลมนอร์ทเคป ประเทศนอร์เวย์ และจุดใต้สุดอยู่ที่เกาะครีต ประเทศกรีซ     จุดตะวันตกสุดอยู่ที่บริเวณประเทศไอซ์แลนด์ และจุดตะวันออกสุดอยู่ที่บริเวณเทือกเขายูรัล ประเทศรัสเซีย พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปจะต่อเนื่องจากพื้นน้ำ ยกเว้นทางด้านตะวันออกเท่านั้นที่ต่อเนื่องเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับทวีปเอเชีย

ขนาด                                                                                                                                              

          ยุโรปเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 รองจากทวีปออสเตรเลีย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 23 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีพื้นแผ่นดินติดต่อเป็นผืนเดียวกับทวีปเอเชีย ทั้งนี้ยุโรปเป็นทวีปที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในซีกโลกเหนือหรือค่อนไปทางขั้วโลกเหนือ มีทะเลล้อมเกือบรอบและมีชายฝั่งทะเลที่เว้าแหว่งมาก ทำให้ได้รับอิทธิพลทะเลเกือบทั้งหมด จึงเป็นทวีปที่ไม่มีลักษณะแห้งแล้งแบบทะเลทราย ความเหมาะสมของภูมิอากาศประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรตลอดจนมี ประชากรที่มีคุณภาพเนื่องจากได้รับการศึกษาสูง ทำให้ยุโรปเป็นทวีปที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสูง

อาณาเขตติดต่อ  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก ทะเลแบเร็นตส์ ทะเลคารา และทะเลขาว

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับทวีปเอเชีย (มีเทือกเขายูรัล แม่น้ำยูรัล เทือกเขาคอเคซัส และทะเลแคสเปียนเป็นแนวกั้นอาณาเขต) ทำให้มี 2 ประเทศที่มีดินแดนตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย คือ รัสเซีย และตุรกี                                                                                               

ทิศใต้   ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ทะเลดำ ทะเลไอโอเนียน

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลนอร์วีเจียน อ่าวบิสเคย์และทะเลเหนือ

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตติดต่อ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s