ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตติดต่อ

europe     ที่ตั้ง 

          ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่ต่อเนื่องเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับทวีปเอเชีย คล้ายเป็นคาบสมุทรหนึ่งของทวีปเอเชีย จึงมีชื่อเรียกรวมกันว่า ยูเรเชีย (Eruasia) ทวีปยุโรปตั้งอยู่ค่อนไปทางขั้วโลกเหนือ ระหว่างละติจูดที่ 36 องศาเหนือ – 71 องศาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที่ 9 องศาตะวันตก – 66 องศาตะวันออก มีจุดเหนือสุดอยู่ที่แหลมนอร์ทเคป ประเทศนอร์เวย์ และจุดใต้สุดอยู่ที่เกาะครีต ประเทศกรีซ     จุดตะวันตกสุดอยู่ที่บริเวณประเทศไอซ์แลนด์ และจุดตะวันออกสุดอยู่ที่บริเวณเทือกเขายูรัล ประเทศรัสเซีย พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปจะต่อเนื่องจากพื้นน้ำ ยกเว้นทางด้านตะวันออกเท่านั้นที่ต่อเนื่องเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับทวีปเอเชีย

ขนาด                                                                                                                                              

          ยุโรปเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 รองจากทวีปออสเตรเลีย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 23 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีพื้นแผ่นดินติดต่อเป็นผืนเดียวกับทวีปเอเชีย ทั้งนี้ยุโรปเป็นทวีปที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในซีกโลกเหนือหรือค่อนไปทางขั้วโลกเหนือ มีทะเลล้อมเกือบรอบและมีชายฝั่งทะเลที่เว้าแหว่งมาก ทำให้ได้รับอิทธิพลทะเลเกือบทั้งหมด จึงเป็นทวีปที่ไม่มีลักษณะแห้งแล้งแบบทะเลทราย ความเหมาะสมของภูมิอากาศประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรตลอดจนมี ประชากรที่มีคุณภาพเนื่องจากได้รับการศึกษาสูง ทำให้ยุโรปเป็นทวีปที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสูง

อาณาเขตติดต่อ  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก ทะเลแบเร็นตส์ ทะเลคารา และทะเลขาว

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับทวีปเอเชีย (มีเทือกเขายูรัล แม่น้ำยูรัล เทือกเขาคอเคซัส และทะเลแคสเปียนเป็นแนวกั้นอาณาเขต) ทำให้มี 2 ประเทศที่มีดินแดนตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย คือ รัสเซีย และตุรกี                                                                                               

ทิศใต้   ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ทะเลดำ ทะเลไอโอเนียน

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลนอร์วีเจียน อ่าวบิสเคย์และทะเลเหนือ

 

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตติดต่อ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s